วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี

อ่านแล้ว: 215

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 3 มิถุนายน 2567 ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 โดยมีพิธีทำบุญตักบาตร
ถวายพระราชกุศล และพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
ณ หอประชุม อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ