ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022

อ่านแล้ว: 803

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เคมี) จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดกิจกรรมการสอบแข่งขัน Chaiyaphum Chemistry Test 2022 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในวันเสาร์ที่ ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ โรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ค่าสมัครสอบคนละ ๔๐ บาท สมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงาน นายชูชาติ กุดเป่ง โทร ๐๙๓-๔๕๒๕๔๘๖