วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567

อ่านแล้ว: 604

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 
วันที่ 30 มีนาคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน 
ชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2567 พร้อมจ่ายค่าบำรุงการศึกษา โดยมีนายประยูร มังกร
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ 
นายชาญณรงค์ ผดุงขวัญ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ให้การต้อนรับ 
ณ อาคารภักดีชุมพลประทานพร โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา