โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564 และประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA)

อ่านแล้ว: 485

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน 2/2564 และประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PA) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา รักษาสิทธิและนำผลไปใช้ดังนี้ 1.ใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมี/เลื่อนวิทยฐานะ 2.ใช้เพื่อดำรง/คงวิทยฐานะ ตาม ม.55 3.ใช้เป็นองค์ประกอบในการเลื่อนเงินเดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีประเมินของ ก.ค.ศ.