โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับ-ส่ง นักเรียน และนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 เข้ารับการตรวจคัดกรอง โดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK)

อ่านแล้ว: 621

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา  09.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา พ่อค้า แม่ค้า คนขับรถรับ-ส่ง นักเรียน และนักเรียนระดับชั้น ม.1-6 เข้ารับการตรวจคัดกรอง  โดยใช้ชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  ในสถานศึกษาก่อนเปิดภาคเรียน โดยผลการตรวจทั้งหมด มีผลเป็นลบ (negative) โดยมี นางสาวอัจฉรา อาสาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล เข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลภักดีชุมพล ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม

และมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ Covid-19 ด้วย Antigen test kit (ATK) ให้กับบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าทีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อฝึกปฏิบัติตรวจหาเชื้อ Covid-19 โดยชุดตรวจ ATK และการแปลผลตรวจ สามารถตรวจและประเมินความเสี่ยงเบื้องต้นได้ในหน่วยงานของตนเอง