วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน

อ่านแล้ว: 938

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ณ หอประชุม 9 ปี 
โดยมี นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ
คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมในคร้้งนี้ด้วย