วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

อ่านแล้ว: 771

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยมี สวนมะขามหวานน้องพอดี  มาให้ความรู้กับนักเรียน นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการ นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา