วัน 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ออกแนะแนวการศึกษา

อ่านแล้ว: 828

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วัน 29 มกราคม ถึง 2 กุมภาพันธ์ 2567 คณะครูโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ออกแนะแนวการศึกษา ห้องเรียนพิเศษ SMP วิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ