โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น

อ่านแล้ว: 722

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเจียง ร่วมกิจกรรม BIG DAY รณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น เนื่องในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564 ที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนั้น เพื่อให้ประชาชนในเขตตำบลบ้านเจียงได้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น ในการออกไปเลือกตั้ง