วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดโครงการฝึกทบทวนผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 820

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันเสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดโครงการฝึกทบทวนผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2566 วิชาลูกเสือผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี โดยมีวิทยากรลูกเสือ ดังนี้ นายธีรยุทธ สีเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังตะกู  ผู้อำนวยการฝึกนายอภิชาติ ป้องสีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนผักหวาน  นายเอกลักษณ์ นักทำนา ผู้อำนวยการโรงเรียนราษฎร์บำรุงนายวุฒิชัย รักหินลาด ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม  นายนิกร แคชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนแจ้งตราดคลองไทร  นายสุรชัย มรรควัน ครูโรงเรียนบ้านปรางค์มะค่า  นายนิรุต ชาเวียง ครูโรงเรียนบ้านโนนม่วง  โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้กำกับลูกเสือให้การต้อนรับ ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา