วันที่ 31 มกราคม 2567โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน และมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค)

อ่านแล้ว: 871

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันพุธที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้มอบทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน  และมอบเงินอุดหนุน นักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข(นักเรียนทุนเสมอภาค) โดย นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียนได้รับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) มีจำนวน 123 คน ได้รับทุนละ 1,500 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 184,500 บาท  สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองนักเรียนได้ ณ อาคารภักดีชุมพลประทานพร