วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงพยาบาลภักดีชุมพลได้เข้ามาฉีดวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียน ชั้น ม3 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

อ่านแล้ว: 845

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่  22  มกราคม 2567 โรงพยาบาลภักดีชุมพลได้เข้ามาฉีดวัคซีน HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก คือ วัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส  HPV  (Human Papilloma Virus) ใ ห้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 โดยมี นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน  นายศิริชัย อ้อนอุบล รองผู้อำนวยการ คุณครูกาญจนา สีสัตย์ซื่อ หัวหน้างานอนามัย และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ อาคารภักดีชุมพลนิมิตร  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา