วันที่ 22 มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นำโดย นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางมาส่ง นายศิริชัย อ้อนอุบล เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา

อ่านแล้ว: 828

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่  22  มกราคม 2567 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ให้การต้อนรับ โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นำโดย นายธรรมนูญ วิชาหา  ผู้อำนวยการโรงเรียน  พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู เดินทางมาส่ง นายศิริชัย อ้อนอุบล  เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา โดย มีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา