วันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 68

อ่านแล้ว: 1055

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 16 มกราคม 2567 ผู้บริหารคณะครูและบุคลากรโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  ร่วมพิธีวันครู ครั้งที่ 68  โดยมี  ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์  ผอ.สพม.ชัยภูมิ  เป็นประธานในพิธี คณะครูได้รับรางวัล เชิดชูเกียรติ  จรรยาบรรณวิชาชีพ ดีเด่น  
และ รางวัล คุรุภักดี  ประจำปี 2567  1.นางเสาวนีย์ คลาดโรค   2. นายพิเชษฐ์ สกลใต้   3.นางสาวสุพิชชา เลิศขามป้อม ประเภทครูผู้สอน และ มีแข่งขันกีฬาในช่วงบ่าย  ณ  โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา