โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2567 และ รางวัล คุรุภักดี เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68

อ่านแล้ว: 731

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัล ครูผู้มีจรรยาบรรณวิชาชีพดีเด่น ประจำปี 2567 และ รางวัล คุรุภักดี เนื่องในวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68