โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย

อ่านแล้ว: 496

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 7 ธันวาคม 2564 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีรับมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทย สำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เล่มที่ 42 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือพระราชทาน ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1