นักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ตัวแทนระดับเขต 3 เข้าร่วมแข่งขันกีฬามวยไทยสมัครเล่น นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ระดับประเทศ “กระบี่เกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่

อ่านแล้ว: 638

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
กีฬาและผู้ฝึกสอนในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ระดับประเทศ “กระบี่เกมส์” ระหว่างวันที่ 22-30 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่ 
        โดยมีนายสโรชา วิลาวรรณ นักเรียนโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม สพม.ชัยภูมิ เป็นตัวแทนระดับเขต 3 เข้าร่วมแข่งขัน
        ผู้ฝึกสอน : นายทนงศักดิ์ เติมผล
                         นางสาวยุภา บุญสระ 
        ผู้จัดการทีม : นายธรรมนูญ  วิชาหา
                             นายพชร รอดไธสง