โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางขัตติยา อำคาศักดิ์ ได้รับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2566

อ่านแล้ว: 713

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ขอแสดงความยินดีกับ นางขัตติยา อำคาศักดิ์ ได้รับเครื่องหมาย เชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี 2566 เข้ารับรางวัลในวันครู ครั้งที่ 68  2567 จาก สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ