วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 962

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 26 ธันวาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสและเทศกาลปีใหม่ ปีการศึกษา 2566    มีกิจกรรม ดังนี้ กิจกรรมเทศกาลปีใหม่ที่ห้องเรียน จับสลากแลกเปลี่ยนของขวัญรับประทานอาหารร่วมกัน  1. Singing Contest  2. English Quic 3. Christmas card 4. Hand writing competition  5. Spelling Bee 6. Draw it 7. Crossword game  8. ประกวด Fashion Cartoon Cosplay Show โดยมีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธี  นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน  ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา