วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1/4 และ ม.2/4

อ่านแล้ว: 1038

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 22 ธันวาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมค่ายวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักเรียนชั้น ม.1/4 และ ม.2/4  ณ หน่วยอุทยานการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา