โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563

อ่านแล้ว: 1802

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม รับโล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2563 ของ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย(ส.บ.ม.ท.)ครั้งที่ 50 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย