วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน 5 ธันวาคม วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

อ่านแล้ว: 522

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน 5 ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และ วันพ่อแห่งชาติ ณ บริเวณหน้าเสาธง โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา