วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมกีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด

อ่านแล้ว: 490

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 โวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียน ร่วมพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด ภักดีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2566  ได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ณ สนามโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ