วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดประชุมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMP

อ่านแล้ว: 6000

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดประชุมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ SMP โดยมี   นายประยูร มังกร  ผู้อำนวยการโรงเรียน  เป็นประธาน     นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง รองผู้อำนวยการ นายไพบูลย์ ก้อนเงิน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู ให้การต้อนรับ ณ  ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา