วันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ในงานการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ

อ่านแล้ว: 5910

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่14 พฤศจิกายน 2566 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ-นาฏศิลป์ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ในงานการแข่งขันศิลปหัตถรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยชัยภูมิ