วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ข้าราชการครูบุคลากร ให้การต้อนรับ นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง

อ่านแล้ว: 5904

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นายประยูร มังกร ผู้อำนวยโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ข้าราชการครูบุคลากร  ให้การต้อนรับ นางสาวเนตรทราย สุขนาแซง ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา
พร้อมให้การต้อนรับแขกผู้มีเกียรติ ท่านผู้บริหารคณะครูโรงเรียนในสังกัด สพม.ชัยภูมิ