ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียนสอบแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ นานาชาติ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึง วันศุกร์ที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ได้ที่ https://imso.obec.go.th/ นักเรียนที่สนใจสามารถสมัครผ่านโรงเรียนที่ตนศึกษาอยู่

โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม. 1 และม.4

อ่านแล้ว: 277

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00-16.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนออกแนะแนวการศึกษาต่อ ม. 1 และม.4 ปีการศึกษา 2565 ที่โรงเรียนบ้านวังตะกู โรงเรียนบ้านสามแยกดงสวรรค์ และโรงเรียนหินเหิบซับภูทอง