โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช"

อ่านแล้ว: 6129

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 23 ตุลาคม 2566 (เวลา 08.00 น.) นายพชร รอดไธสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีนางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และภาคประชาชน ร่วมในพิธีฯ  ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ