ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

อ่านแล้ว: 5636

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายพชร รอดไธสง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม  พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2566 โดยมีนางสาวอัจฉรา อาษาสู้ นายอำเภอภักดีชุมพล เป็นประธานในพิธีฯ และมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน และภาคประชาชนร่วมในพิธีฯ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอภักดีชุมพล

#วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร #ด้านคุณภาพการศึกษา #โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม #สพม.ชัยภูมิ