โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 1/2565

อ่านแล้ว: 900

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 12 พฤษภาคม 2565 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม พร้อมด้วยนายอภิชาติ ป้องสีดา รองผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2565 ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน นโยบาย และระเบียบของทางโรงเรียน โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด