นางสาวชไมพร กรอบทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และ นางสาวสุนิษา เมืองดู่ ครูผู้สอน โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest)

อ่านแล้ว: 6704

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม 🎉ขอแสดงความยินดีกับ 
       1. นางสาวชไมพร  กรอบทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  และ นางสาวสุนิษา  เมืองดู่
ครูผู้สอน ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับเหรียญทอง การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ (Speech Contest) เรื่อง "รักษาชาติ และความเป็นไทย ไว้ด้วยลมหายใจของประวัติศาสตร์" ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมการประกวดในระดับชาติ
      #แสดงความยินดี #ด้านคุณภาพการศึกษา #โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม #สพม.ชัยภูมิ