โรงเรียนเจียงทองพิทยาคมรับการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565

อ่านแล้ว: 880

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.30 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้กรรมการบริหารโรงเรียน และคณะครู ให้การต้อนรับคณะกรรมการ นิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีว่าที่ร้อยเอกดร.ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ และดร.บุญญฤทธิ์ ปิยะศรี ศึกษานิเทศก์ สพม.ชัยภูมิ เป็นคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา