โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นักเรียนรับฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลภักดีชุมพล ก่อนเปิดภาคเรียน ที่ 1/2565

อ่านแล้ว: 1026

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา09.00-15.00 น. นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้กลุ่มบริหารทั่วไป งานอนามัยโรงเรียน กำกับและอำนวยความสะดวกและให้กับนักเรียนในการฉีดวัคซีน จากทางโรงพยาบาลภักดีชุมพล โดยนักเรียนที่มารับบริการได้ปฏิบัติตามมาตรฐานป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ อย่างเคร่งครัด