วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน

อ่านแล้ว: 5950

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรม ถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน  ณ วันเมตตาคีรี  วัดห้วยหินฝน  วัดหนองกระทุ่มทอง