วันที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมวันภาษาไทย

อ่านแล้ว: 5975

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 27 กรกฎาคม 2566  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดงานวันภาษาไทยแห่งชาติ มีการประกวดการแต่งกายใน วรรณคดีไทย ประกวดร้องเพลง วาดภาพ แต่งกลอน ทั้งระดับม.ต้นและม.ปลาย และจัดซุ้มอาหารไทย ขนมไทย การละเล่นไทย  น้ำสมุนไพรไทย  และวงดนตรีนักเรียน โดยมีนายประยูร มังกร ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี  ณ หอประชุม 9 ปี โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา