โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 5887

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 25 กรกฎาคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม มอบหมายให้นายอภิชาติ ป้องสีดา  รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม และแต่งกายด้วยชุดไทย ชุดตัวละครในวรรณคดีไทย และชุดวรรณกรรมพื้นบ้าน เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของภาษาไทย และใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม