วันที่ 15 ก.ค. 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียน SMP

อ่านแล้ว: 1117

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 15 ก.ค. 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดค่ายพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ห้องเรียน SMP ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา