พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

อ่านแล้ว: 523

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 5 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา นำโดยท่านผู้อำนวยการสิมาพร ลิ้มไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเทพสถิตวิทยา รองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทพสถิตวิทยา