วันที่ 28 มิ.ย.2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 636

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 28 มิ.ย.2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา   จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ ปีการศึกษา 2566