กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2566

อ่านแล้ว: 680

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนเทพสถิตวิทยา ได้จัดกิจกรรมขึ้นในวันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 โดยใช้ชื่อว่า “รำลึกครูกลอนสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ”