การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และม.6 ปีการศึกษา 1/2566

อ่านแล้ว: 557

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม นายอภิชาติ ป้องสีดา และนายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ต้อนรับผู้ปกครองนักเรียน ม.2 ม.3 ม.5 และ ม.6 ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนเฉลี่ย ลำดับที่ 1-3 ในระดับชั้น  ชี้แจงการจัดการเรียนการสอน นโยบาย และระเบียบของทางโรงเรียน ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม