โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ปรับพื้นฐานความรู้)

อ่านแล้ว: 396

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 10-12 พ.ค. 2566  โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (ปรับพื้นฐานความรู้)นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  SMP  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566