วันที่ 8 พ.ค. 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เตรียมความพร้อมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน

อ่านแล้ว: 622

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 8 พ.ค. 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เตรียมความพร้อมคณะครูก่อนเปิดภาคเรียน อบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัล AI Canva  โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา  วิทยากร นายวสันต์ เสี้ยมแหลม อ.ก.ค.ศ.ผู้แทนครู สพม.ชัยภูมิ