นิทรรศการศิลปะอาร์ทโชว์ 39 ปี เจียงทอง

อ่านแล้ว: 497

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 3 มีนาคม 2566 นายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานพิธีเปิด นิทรรศการศิลปะอาร์ทโชว์ 39 ปี เจียงทอง และมีนายอภิชาติ ป้องสีดา นายพชร รอดไธสง รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียน รวมชมนิทรรศการและร่วมพิธีเปิด ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม