มอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565

อ่านแล้ว: 453

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม จัดกิจกรรมมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปี 2565 โดยมีนายธรรมนูญ วิชาหา ผู้อำนวยการโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม ประธานในพิธี และมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ หอประชุมโรงเรียนเจียงทองพิทยาคม อำเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ