วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอภักดีชุมพล โรงพยาบาลภักดีชุมพล โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประชาชนชาว อ.ภักดีชุมพล จัดกิจกรรมมหกรรม รวมพลคน TO BE NUMBER ONE

อ่านแล้ว: 565

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 อำเภอภักดีชุมพล  โรงพยาบาลภักดีชุมพล โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประชาชนชาว อ.ภักดีชุมพล จัดกิจกรรมมหกรรม รวมพลคน TO BE NUMBER ONE ร่วมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพต้านยาเสพติด ณ โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา เวลา 13.30 น. โดยมี ท่านนายอำเภอภักดีชุมพล นางสาวอัฉรา  อาสาสู้ เป็นประธานในพิธี