วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดสุพรรณบุรี

อ่านแล้ว: 722

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลาดน้ำสามชุก วัดป่าเลไลยก์ อุทยานมังกรสวรรค์ บึงฉวาก ณ จังหวัดสุพรรบุรี