วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนคอนสารวิทยาคมได้จัดงาน KS OPEN HOUSE 2022

อ่านแล้ว: 569

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ผ่านมา โรงเรียนคอนสารวิทยาคมได้รับเกียรติจากท่าน ดร.ชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ
ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงาน KS OPEN HOUSE 2022  โรงเรียนคอนสารวิทยาคม