วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อหาแนวทางแก้ ผลการเรียน 0,ร,มส

อ่านแล้ว: 666

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยา ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้นม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2565 เพื่อหาแนวทางแก้ ผลการเรียน  0,ร,มส  โดยมี กลุ่มงานบริหารวิชาการ โดยนายพรวิชัย บุญแก้ว รองผู้อำนวยการ นายนิพนธ์  อาจนิยม รองผู้อำนวยการ และ คณะครูชี้แจงรายละเอียดกับผู้ปกครอง ณ อาคารภักดีชุมพลประทานพร