วันที่ 29-30 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัด โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ SMP

อ่านแล้ว: 602

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง :
วันที่ 29-30 มกราคม 2566 โรงเรียนภักดีชุมพลวิทยาจัด โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ห้องเรียนพิเศษ SMP ปีการศึษา 2565 ณ คณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา หาดทรายแก้ว วัดเขาชีจรรย์ และสวนนงนุช จ.ชลบุรี